Αιτήσεις για απόσπαση

Ανακοινώνεται ότι όσοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο, θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση στην ΟΧΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020, πρέπει να αποστείλουν το αργότερο μέχρι Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 την σχετική αίτηση στην ΟΧΕ στο fax: 210-8225776 ή στο e-mail: info@hhf.org.gr

Η Ομοσπονδία θα προβεί στην αξιολόγηση όσων έχουν καταθέσει αιτήσεις απόσπασης και θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Πέραν του κωλύματος της ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φ.Α. κλάδου Π.Ε. 11 που υπηρετούν στο Δημόσιο με ταυτόχρονη απασχόληση σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, δεν επιτρέπεται επίσης η ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φ.Α. που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για τα αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης.
Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα προαναφερθέντα κωλύματα.

Την αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ.