Αναπτυξιακή δράση στο Πήλιο

Καμπ κλιμακίων με 120 αγόρια και κορίτσια από όλη την Ελλάδα γεννημένα το 2010, πραγματοποιήθηκε στην Πορταριά. 

Το πρόγραμμα περιελάβανε προπονήσεις με τεχνικοτακτικά θέματα, αγώνες και βιντεοαναλύσεις.
Υπεύθυνοι από την ΕΑΠ/ΟΧΕ ήταν οι τεχνικοί σύμβουλοι/προπονητές: Π. Ιατρούδης, Γ. Βαρελτζής, Γ. Δωροθέου, Σ. Βακάλης, Λ. Ελευθεριάδης, Π. Αθανασιάδης Τ. Χατζηπαρασίδης Κ. Μιχαλάκης Γ. Τσιάπας, Β. Βουκελατου, Γ. Παπαγιαννόπουλος και Γ. Κρανάκης