Διαγραφή Καραπάνου από τα μητρώα διαιτητών – παρατηρητών

ked-oxe ΚΕΔ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΟΧΕ σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος Ε, του κανονισμού Διαιτησίας, την οριστική διαγραφή από τα μητρώα των διαιτητών – παρατηρητών της, τον παρατηρητή Καραπάνο Γεώργιο λόγω υβριστικής, απρεπούς και ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τα μέλη της επιτροπής ( άρθρο 34, παράγραφος ζ ).