Connect with us

Διαιτησία

Διευκρινήσεις και ερωτήσεις από ΚΕΔ

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας σχετικά με την κάρτα υγείας αθλητή

ked-oxe ΚΕΔ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΟΧΕ απέστειλε έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας διευκρινήσεις για την κάρτα υγείας αθλητή μετά τα τελευταία περιστατικά στους αγώνες του χάντμπολ.

«Κύριε Υπουργέ

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Γραφείου Διαιτησίας της Ο.Χ.Ε. με το υπουργείο Υγείας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

1)Κατά την διάρκεια των ελέγχων των καρτών υγείας αθλητών/τριών χειροσφαίρισης από τεχνικά στελέχη αγώνων της Ο.Χ.Ε. (διαιτητές, παρατηρητές αγώνων κ.λ.π.) έχουν αναφερθεί περιπτώσεις  όπου από την σφραγίδα του ιατρού δεν προκύπτει σαφώς η ιδιότητά του. Επί παραδείγματι δεν αναγράφεται η ειδικότητα του καρδιολόγου ολογράφως, αλλά υπάρχει μια ένδειξη «ΚΑ» που μάλλον αναφέρεται στην ειδικότητα, ή δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ του ιατρού ή το ΑΦΜ του ή κάποιος αριθμός μητρώου ιατρού. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω και επειδή στις παραγράφους του Άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/3.8.2018 Κ.Υ.Α. δεν διευκρινίζονται τα ακριβή χαρακτηριστικά της ιατρικής θεώρησης, θα σας παρακαλούσαμε να μας γνωρίσετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που καθιστούν έγκυρη την ιατρική θεώρηση. Τι θα πρέπει δηλαδή να αναγράφει η ιατρική θεώρηση απαραιτήτως ώστε να γίνεται δεκτή η κάρτα υγείας αθλητή κατά τον έλεγχό της από τα τεχνικά στελέχη του εκάστοτε αγώνα. Αντιλαμβάνεσθε ότι επειδή οι αγώνες διεξάγονται κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι αδύνατο για τα τεχνικά στελέχη των αγώνων να διασταυρώσουν από κάποιον επίσημο φορέα την ιδιότητα του θεωρούντος την κάρτα υγείας.

2) Επίσης στις παραγράφους 2-4 του Άρθρου 4 της ως άνω αναφερθείσας Κ.Υ.Α. γίνεται λόγος για πιστοποίηση ιατρών άλλων ειδικοτήτων μέσω μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. Σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε με ποιον τρόπο οι θεωρήσεις αυτών των ιατρών θα μπορούν να ξεχωρίζουν ώστε να γίνονται δεκτές κατά των έλεγχο των καρτών υγείας αθλητών/τριών.

3)  Τέλος υπάρχουν περιπτώσεις αθλητών/τριών, κυρίως αλλοδαπών, με δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα χειροσφαίρισης βάσει των αγωνιστικών προκηρύξεων, οι οποίοι για διαφόρους λόγους και κυρίως λόγω συμβολαίων μικρής διάρκειας με τα σωματεία τους, δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες για έκδοση Α.Μ.Κ.Α. Σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε σε αυτές τις περιπτώσεις τί θα πρέπει να αναγράφεται στο πεδίο Α.Μ.Κ.Α. της κάρτας υγείας αθλητή/τριας.

Παρακαλούμε πολύ για την διασαφήνιση των ανωτέρω.

Για την Κ.Ε.Δ. / Ο.Χ.Ε.

Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας

Μίγκας Σωτήριος  Μεϊμαρίδης Ιωάννης»

 

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές η κάρτα αθλητή εκδίδεται και πρέπει να υπάρχει για τους παρακάτω λόγους:

-Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών/τριων καταγράφεται στην παρούσα κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

-Η Κάρτα Υγείας Αθλητή/τριας συνιστά αυτοτελές έγγραφο, δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, αποτελεί προσωπικό έγγραφο του/της αθλητή/τριας, βρίσκεται στην κατοχή του/της και ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρησή της.

-Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής των αγώνων Χειροσφαίρισης, αντικαθιστώντας το Δελτίο Υγείας Αθλητή, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

-Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

 

More in Διαιτησία