Διευκρινίσεις και μήνυμα

Σήμερα ενώπιον της εκτελεστικής επιτροπής της ΟΧΕ, παρουσία και του Προέδρου της ΚΕΔ Σωτήρη Μίγκα, δόθηκαν διευκρινίσεις από τους προπονητές Νίκο Γραμματικό (ΑΕΚ) –με υπόμνημα- και Γιώργο Ζαραβίνα (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή) -με φυσική παρουσία- έπειτα

από την κλήση της Ομοσπονδίας προς παροχή διευκρινίσεων για δηλώσεις τους στα ΜΜΕ που αφορούν την διαιτησία.

Όπως ανακοινώθηκε:

«Η ΟΧΕ δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

Η Ομοσπονδία θέλει να καταστήσει σαφές προς όλους τους συντελεστές του αθλήματος ότι οι όποιες μελλοντικά δηλώσεις, τοποθετήσεις, αναφορές, αναρτήσεις σε ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που κρίνονται επιλήψιμες, αυτομάτως θα διαβιβάζονται στον αθλητικό δικαστή και στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα».