Κλήση για Γραμματικό, Ζαραβίνα

Το Δ.Σ. της ΟΧΕ αποφάσισε να κληθούν για παροχή διευκρινίσεων ενώπιον του Δ.Σ. της ΟΧΕ οι προπονητές Νίκος Γραμματικός (ΑΕΚ) και Γιώργος Ζαραβίνας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή) για δηλώσεις τους στα ΜΜΕ που αφορούν την διαιτησία.