Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν στη Γ.Σ. της ΟΧΕ

Κατά τη χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της ΟΧΕ, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών αλλά και ο Κανονισμός Δεοντολογίας.

Για τα δύο αυτά θέματα της ημερήσιας διάταξης, εισηγητής εκ μέρους της ΟΧΕ, ήταν το μέλος του Δ.Σ. Κώστας Σταματιάδης, ο οποίος στην τοποθέτηση του ανέφερε τα κάτωθι:

Για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών
«Με βάση όλες τις εξελίξεις παγκοσμίως αλλά και το θέμα των προσφύγων με τις νομοθετήσεις της πολιτείας από 2019 έως σήμερα, προέκυψε η ανάγκη να γίνει μία τακτοποίηση των μεταγραφών των αλλοδαπών αθλητών, όπου θα έπρεπε να γίνει ξεκάθαρη η κατηγοριοποίηση και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

Για τον Κανονισμό Δεοντολογίας
«Στη σύγχρονη εποχή και με όλα αυτά που έχουν προκύψει ως προβλήματα σε εν γένει κοινωνικές συμπεριφορές, προέκυψε η ανάγκη να μπουν κάποιοι κανόνες. Το υπουργείο μας κοινοποίησε αντίστοιχα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ γνωρίζουμε και τους κανονισμούς των μητρικών ομοσπονδιών των αθλημάτων, στη δική μας περίπτωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ.
Το άθλημα θα έχει πλέον δύο όργανα πειθαρχικού ελέγχου, τον αθλητικό δικαστή, ο οποίος επιλαμβάνεται υποθέσεις κυρίως αγωνιστικής διαδικασίας και την τριμελή επιτροπή δεοντολογίας, η οποία θα ασχολείται με θέματα που άπτονται των εξωγενών συμπεριφορών, όπως αναρτήσεις σε social media, σεξιστικές ή ρατσιστικές συμπεριφορές κ.α.
Στις περιπτώσεις που υποθέσεις δεν είναι ξεκάθαρες, ο κανονισμός δίνει το δικαίωμα στο Δ.Σ. της ΟΧΕ να αποφασίζει ποιο από τα δύο όργανα θα εκδικάσει την συγκεκριμένη υπόθεση».

Τέλος ο κ. Σταματιάδης μίλησε και για τη διαρκή εξέλιξη της Ομοσπονδίας σε θέματα κανονισμών: «Η Ομοσπονδία ως ζωντανός οργανισμός με την άψογη συνεργασία που έχει πάντα με το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επεξεργάζεται συνεχώς, προτείνει, αντιπροτείνει, εναρμονίζει και βελτιώνει διατάξεις/κανονισμούς
προκειμένου αυτοί να είναι πάντα επίκαιροι και χρηστικοί για την καθημερινότητα του αθλήματος».

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών και ο Κανονισμός Δεοντολογίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ στην ενότητα «Handball» και Υποενότητα «Κανονισμοί»

https://www.handball.org.gr/portal/the-game/game-rules