Παίζουν κανονικά οι διαιτητές

Διαιτητές

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διαιτητών Χειροσφαίρισης Αττικής, που εκτελεί και χρέη Ομοσπονδίας Διαιτητών, ως ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος.

Η Γ.Σ. αποδέχθηκε την πρόταση-δέσμευση της Ομοσπονδίας για καταβολή του ποσού των 26.000 ευρώ με το που έρθει από την ΓΓΑ η 3η δόση της τακτικής επιχορήγησης στο τέλος Οκτωβρίου.

Έως τότε οι διαιτητές θα συμμετέχουν κανονικά στα πρωταθλήματα.

Το ποσό αυτό αφορά την εξόφληση του έτους 2016.

Οι οφειλές της ΟΧΕ στους διαιτητές

Χρονιά        Οφειλή

2014                18.402

2015                  8.258

2016                26.058

2017                  8.000 (έως και σήμερα)

Σύνολο:            60.718

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κύριε  Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 20/9/2017, στα Γραφεία του Συνδέσμου μας, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

Α. Να γίνει αποδεκτή η πρόταση της Ομοσπονδίας, η οποία αναφέρεται στην  από 12/9/2017 επιστολή σας, με Α.Π. 11912, για την καταβολή του ποσού των Είκοσι Έξι Χιλιάδων ευρώ (26.000 €) έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Β. Τα μέλη του Συνδέσμου μας θα συμμετάσχουν κανονικά σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Γ. Εφόσον δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από μέρους σας, ο ΣΥ.Δ.Χ.Α. επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες.

Επιπροσθέτως αναμένουμε τις προτάσεις σας αναφορικά με την εξόφληση του ποσού των Είκοσι Έξι Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα ευρώ (26.660 €) που αναλύεται ως ακολούθως: Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων Δύο ευρώ (18.402 €) για το έτος 2014, Οκτώ Χιλιάδων Διακοσίων Πενήντα Οκτώ ευρώ (8.258 €) για την περίοδο 1/9/2015 έως 31/12/2015 (ποσό για το οποίο έχουμε ήδη φορολογηθεί) καθώς και για το ποσό που θα προκύψει για την περίοδο 1/1/2017 έως 30/6/2017.

Στη διάθεσης σας για περαιτέρω  διευκρινήσεις.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Τσάκωνας

Ο Γενικός Γραμματέας Σταύρος Καρατράντος