Ποινή χρηματικού προστίμου στους διαιτητές πλημμελή άσκηση καθηκόντων

ked-oxe ΚΕΔ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΟΧΕ στη συνεδρίαση της αποφάσισε να εισάγει, επιπλέον των υπαρχουσών ποινών (ημερολογιακές ημέρες) για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων των τεχνικών στελεχών και την ποινή του χρηματικού προστίμου για διαιτητές και παρατηρητές.