Πρόγραμμα εκπαίδευσης Νέων διαιτητων

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ξεκινησε το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διαιτητών.
Ένα συντονισμένο πρόγραμμα από την ΚΕΔ που θα παρέχει στους νέους διαιτητές την κατάλληλη εκπαίδευση για το νέο τους ξεκίνημα στο χώρο της διαιτησιας.
Υπεύθυνοι του προγράμματος αυτού θα είναι στην Αθήνα ο Φωτακιδης Ιωάννης και στην Θεσσαλονίκη ο Χαριτσος Βασίλης