Στην εκδήλωση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας Σταματιάδης και Μάλλιος

Η αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων και η προάσπιση της αθλητικής ακεραιότητας αποτέλεσαν αντικείμενο των εργασιών της Εβδομάδας Αθλητικής Ακεραιότητας που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά χώρα μας και το αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Η αυλαία της έπεσε την Παρασκευή | 1.12| με την ετήσια εκδήλωση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας
Στοιχεία και προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου κατατέθηκαν από διεθνείς και εθνικούς φορείς.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Κώστας Σταματιάδης και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητών Χειροσφαίρισης Χάρης Μάλλιος.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τις τοποθετήσεις τους