Σχολή διαιτητών και κριτών

μπαλα

Ο ΣΥΔΧΑ πραγματοποιεί σχολή διαιτητών και κριτών το διάστημα 10-12 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι αιτούντες να μην έχουν συμπληρώσει το 36o έτος της ηλικίας τους και να προσκομίσουν την αίτηση συμμετοχής. Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου ορίζεται στα 10 ευρώ και προκαταβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
17:15 Πέρας προσέλευσης. Παράθεση οδηγιών και οικονομική τακτοποίηση
17:30 Έναρξη σχολής. Χαιρετισμοί από τους :

Εκπροσώπους ΟΧΕ/ΕΣΧΑ/ΚΕΔ

ΣΥ.Δ.Χ.Α.
17:45 Διδασκαλία  άρθρων 1 (Γήπεδο), 2 (Χρόνος αγώνα), 3 (Μπάλλα), 4 (Ομάδα-Αλλαγές-Εξοπλισμός). Αναφορά σε διευκρινίσεις κανονισμών Νο 1, 2, 3, 9 Καθηγητής ΜΙΓΚΑΣ Σ.

 

18:30 Διάλειμμα 15 λεπτών
18:45 Διδασκαλία  άρθρων 5 (Τερματοφύλακας), 6 (Περιοχή τέρματος), 7 (Χειρισμός μπάλας, Παθητικό παιχνίδι). Αναφορά σε διευκρίνιση κανονισμών Νο 4 Καθηγητής ΜΙΓΚΑΣ Σ.

 

19:30 Διάλειμμα 15 λεπτών
19:45 Σύνοψη άρθρων 1 ως 7. Τοποθετήσεις μαθητών. Απαντήσεις/επεξηγήσεις σε  ερωτήσεις/απορίες τους. Καθηγητής ΜΙΓΚΑΣ Σ.

 

20:30 Πέρας πρώτης μέρας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
09;15 Πέρας προσέλευσης.
09:30 Διδασκαλία  άρθρων 9 (Επιτυχία τέρματος), 10 (Εναρκτήρια ρίψη), 11 (Πλάγια ρίψη), 12 (Ρίψη Τ/Φ). Αναφορά σε διευκρίνιση κανονισμών Νο 7 Καθηγητής

ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ.

10:15 Διάλειμμα 15 λεπτών
10:30 Διδασκαλία  άρθρων 13 (Ελεύθερη ρίψη), 14 (Ρίψη 7μ), 15 (Οδηγίες για την εκτέλεση των ρίψεων). Αναφορά σε διευκρινίσεις κανονισμών Νο 8, 9 Καθηγητής

ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ.

11:15 Διάλειμμα 15 λεπτών
11:30 Διδασκαλία  άρθρων 8 (Σφάλματα, Αντιαθλητική συμπεριφορά), 16 (Ποινές). Αναφορά σε διευκρινίσεις κανονισμών Νο 5, 6 Καθηγητής

ΜΙΓΚΑΣ Σ.

12:15 Διάλειμμα 15 λεπτών
12:30 Διδασκαλία  άρθρων 17 (Διαιτητές), 18 (Χρονομέτρης και κριτής).  Επίδειξη σημάτων. Καθηγητής

ΜΙΓΚΑΣ Σ.

13:15 Διάλειμμα 15 λεπτών
13:30 Σύνοψη άρθρων 8 έως 18. Τοποθετήσεις μαθητών. Απαντήσεις/επεξηγήσεις σε  ερωτήσεις/απορίες τους. Καθηγητής

ΜΙΓΚΑΣ Σ.

14:30 Πέρας θεωρητικής εκπαίδευσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
09:45 Πέρας προσέλευσης
10:00 Τεχνική διαιτησίας. Γενική σύνοψη. Τοποθετήσεις μαθητών. Απαντήσεις/επεξηγήσεις σε  ερωτήσεις/απορίες των μαθητών. Καθηγητής

ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ.

10:45 Επίδειξη συμπλήρωσης φύλλου αγώνος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΚΧΑ
11:15 Γραπτές εξετάσεις με σύστημα επιλογής πολλαπλών απαντήσεων. . Καθηγητής

ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ.

12:30 Λήξη σχολής. ΣΥ.Δ.Χ.Α.