Ανακοίνωση ΕΣΧΑ για την Γ’ φάση της άρσης περιορισμών της αθλητικής δραστηριότητας

ΕΣΧΑ

Νέα δεδομένα στην αθλητική δράση, υπάρχουν από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 σύμφωνα με τις δυο ΚΥΑ, που δημοσιοποιήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αφορούν την Γ’ Φάση της άρσης των περιορισμών της αθλητικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα επιτρέπεται (από την Δευτέρα 1/6/2020) η προπόνηση χωρίς κανένα ηλικιακό περιορισμό. Όπως είναι ήδη γνωστό, από την Δευτέρα 18 Μαϊου 2020 και σύμφωνα με την ΚΥΑ που είχε εκδοθεί, επιτρέπονταν η ατομική προπόνηση (χωρίς μπάλα) για αθλητές και αθλήτριες άνω των 13 ετών, σε κλειστά γυμναστήρια, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε ότι αφορά τα υγειονικά πρωτόκολλα.

Από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις για αθλητές και αθλήτριες άνω των 13 ετών, σε κλειστά γυμναστήρια και σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις, επίσης επιτρέπονται και οι προπονήσεις για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 13 ετών, επίσης σε Κλειστά Γυμναστήρια και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Από το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020, επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων, χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί  από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.

Σε ότι αφορά την επιστροφή στις προπονήσεις για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 13 ετών, επισημαίνονται από την ΓΓΑ τα ακόλουθα:

-Αθλητές-Αθλήτριες κάτω των 13 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε σωματεία και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό και προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.

Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού μπορείτε να βρείτε εδώ: https://gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx

Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης μπορείτε να βρείτε εδώ: https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_v5.pdf

-Για τα παιδιά κάτω των 13 ετών, που ξεκινούν άθληση στη Γ’ φάση από 01/06/2020, συστήνεται να ξεκινήσουνε με ατομικές προπονήσεις για την πρώτη εβδομάδα, χωρίς επαφές και ομαδικό παιχνίδι.

Όλες οι λεπτομέρειες για την Γ’ Φάση της άρσης των περιορισμών της αθλητικής δραστηριότητας, μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

(https://gga.gov.gr) καθώς επίσης έχουν αναρτηθεί στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης, με τίτλο «Αθλητισμός & COVID 19», στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των συλλόγων να συμβουλευθούν την σελίδα της ΓΓΑ σχετικά με τα θέματα της επανεκκίνησης των προπονήσεων, σε ότι αφορά τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα αλλά και τις σχετικές ανακοινώσεις για τις ΚΥΑ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πρέπει να υπάρχει πιστή τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων της ΓΓΑ, του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΟΧΕ (σε ότι αφορά τις προπονήσεις) καθώς επίσης θα παρακαλούσαμε να υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο της περιοχής σας ή άλλον φορέα, που είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου και της αθλητικής εγκατάστασης που χρησιμοποιεί ο σύλλογος για τις προπονήσεις.

Η ΕΣΧΑ είναι στην διάθεση σας, για περαιτέρω λεπτομέρειες σε ότι αφορά την Γ’ Φάση της άρσης των περιορισμών της αθλητικής δραστηριότητας καθώς επίσης και για οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν στα θέματα της επανεκκίνησης της δράσης.