Ανακοίνωση ΟΧΕ

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανήρτησε την σημαία του (Κοσόβου*) στο κλειστό γυμναστήριο «Φιλίππειο» Βέροιας για τα προκριματικά του ΕURO 2022 Γυναικών, διότι αυτό υπαγορεύεται από τους κανονισμούς της EHF, λόγω της παρουσίας (Κοσοβάρων*) διαιτητών στoυς αγώνες.

Η χρήση της σημαίας δεν σημαίνει επ’ ουδενί αλλαγή της στάσης της χώρας μας, έναντι του καθεστώτος του (Κοσόβου*), δηλαδή της μη αναγνώρισης της μονομερούς ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του.

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση ΣΑΗΕ 1244/1999 και την γνωμοδότηση του ΔΧΧ σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.