Άρης- Σαλαμίνα

live score

 

τέλος αγώνα νίκη για τον Άρη

28-25 Aθανασίου 59:00

27-25 Γ. Μελετάκος 57:47

26-25 στο 57:10

26-24 Χουρσουντιάν 56:20

25-24 μειώνει ακόμα περισσότερο η Σαλαμίνα στο 55′

25-22 Αθανασίου 51:48

24-22 51:20, ταιμ αουτ Γρηγοράκης

24-21 50:12

Πολύ καλός ο Τζάνος με συνεχόμενες επεμβάσεις για τον Άρη

23-19 45:29

22-17 Χουρσουντιάν 41:57

21-17 Μπακαούκας 41:30

21-16

21-15 Χουρσουντιάν

20-15 για τον Άρη

19-15 Μπακαούκας 36:50

19-14 για τον Άρη

17-13 Μπακάουκας 33:28

17-12 Δ. Μελετάκος 32:34

16-12 Τσομπανίδης 31:54

Ημίχρονο 16-11

16-11 Γ. Μελετάκος 29:55

15-11 Δ. Μελετάκος 29:06

14-11 Δίπλαρος 27:00

14-10 Χουρσουντιάν 25:28

13-10 Γεωργακόπουλος 23:56

13-9 Χουρσουντιάν 22:40

12-9 Αλωπούδης 21:50

11-9 Βλάχος 20:10

10-9 Γ. Μελετάκος 19:27

9-9 για την Σαλαμίνα

9-8 Χουρσουντιάν 17:40

8-8 Μπακαούκας 17:20

8-7 Μπακαούκας 16:16

8-6 Χουρσουντιάν 15:40

7-6 Πετράκος 15:20

7-5 Αλωπούδης 15:20

6-5 Μπακαούκας 13:40

6-4 Αθανασίου 11:30

5-4 μειώνει η Σαλαμίνα

5-3 Δ. Μελετάκος 7:22

4-3 Δ. Μελετάκος 6:00

3-3 Ταουσάνης 4:25

2-3 Πετράκος 4:00

2-2 Γ. Μελετάκος 2:50

1-2 Tρούλος 2:10

1-1 Χουρσουντιάν 1:25

0-1 Μπακαούκας 0:46