Αυτά συμφώνησαν ΟΧΕ και διαιτητές

Οχε λογότυπο

Το θέμα του ΕΦΚΑ, τα οφειλόμενα και οι ημεραργίες μπήκαν στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης μεταξύ του προεδρείου της ΟΧΕ και των εκπροσώπων των συνδέσμων διαιτητών.