Έπεσαν… καμπάνες για το Δράμα- Πυλαία

ked-oxe ΚΕΔ

Η ΚΕΔ/ΟΧΕ αποφάσισε την τιμωρία του delegate του αγώνα Monte Bianco Δράμα 1986 – ΑΕΣΧ Πυλαίας, Δημήτρη Χατζηγεωργίου για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για πλημμελή άσκηση καθηκόντων.

Επίσης τιμωρεί για τον ίδιο λόγο τους κριτές του αγώνα Σοφία Στυλιανίδου και Στάθη Πορφυρίδη με δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ποινές ισχύουν από 30/11/2021.