Παράταση για τη σχολή προπονητών Β’ επιπέδου

Κατόπιν αιτήματος της ΟΧΕ με αριθμ.πρωτ:520178/25-10-2022 στη ΓΓΑ με θέμα την παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών παρατάθηκε έως τις 20-11-2022 . Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατατίθεται εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/perigrafi/ πατώντας το εικονίδιο «Σύνδεση».

Τα συνημμένα έγγραφα να είναι σε μορφή pdf και με τίτλο αναλόγως του περιεχομένου.