Σχολή Διαιτητών- Κριτών από τον ΣΥΔΧΑ

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Χειροσφαίρισης Αττικής διοργανώνει σχολή  διαιτητών- κριτών, από 4/11/2022 έως 6/11/2022 στα γραφεία του συνδέσμου, Μονής Προδρόμου 6 & Αριστοτέλους, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω τηλέφωνα: 6907738279 (κ. Λεφάκη Αντώνιο), 6975892181 (κα. Μπράμου Σεβαστή) και 6946574797 (κ. Χαραλαμπίδη Ηλία).