Σχολή Διαιτητών- Κριτών ΣΥΔΧΕΒΕ

ked-oxe ΚΕΔ

Σχολή Υποψηφίων Διαιτητών-Κριτών, στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνει την περίοδο 27/11 – 4/12/ 2019 ο Σύνδεσμος Διαιτητών Χειροσφαίρισης Βορείου Ελλάδος

Τα μαθήματα θα γίνουν στην αίθουσα Γραφείων του Συνδέσμου, Καυτατζόγλειο Στάδιο – Θύρα 11 και ώρες ΤΕΤ. 17.00- 21.00, ΠΕΜ. 18.00-21.00 ,ΤΡ. 17.30-21.00 και ΤΕΤ.17.00-20.00.

Εκπαιδευτές Σχολής:
-Γιάννης Μεϊμαρίδης, διεθνής παρατηρητής, καθηγητής διαιτησίας, Μέλος Κ.Ε.Δ.Χ., Ε.Φ.Α.
-Στεπάν Παρτεμιάν, διεθνής παρατηρητής, καθηγητής διαιτησίας, Αρχιδιαιτητής Ε.Σ.Χ.Θ., Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α./Α.Π.Θ.

Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στη γραπτή δοκιμασία (ελάχιστο 65%) και εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν ως Διαιτητές ή Κριτές, θα πρέπει να συμμετάσχουν -με ικανοποιητική απόδοση-σε τουλάχιστον 5 αγώνες –σε συνεννόηση με τον ΣΥΔΧΕΒΕ.
Οι αγώνες θα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.