ΣΥ.Δ.ΧΕ.Β.Ε.: Σχολή διαιτητών-κριτών χειροσφαίρισης

Πανελλήνιας εμβέλειας σχολή διαιτητών – κριτών χειροσφαίρισης, διοργανώνει ο ΣΥ.Δ.ΧΕ.Β.Ε. το διάστημα 7-11 Δεκεμβρίου 2020, 19:00 – 22:00. 

Η σχολή θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. 

Κόστος συμμετοχής 15€. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο: https://forms.gle/y7fRVXaStGdJWW547 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. 

Πληροφορίες στο: sydxebe@gmail.com