Συνάντηση Π.Σ.Α.Χ. με Κ.Ε.Δ. για την εξέλιξη του αθλήματος

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28/8/2021 η πρώτη θεσμική συνάντηση στην ιστορία του αθλήματος μεταξύ αντιπροσώπων του Π.Σ.Α.Χ. και της Κ.Ε.Δ., μετά από πρόσκληση – πρωτοβουλία του νέου προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) κυρίου Κώστα Κατσίκη, στην οποία συζητήθηκαν θέματα που μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα μας μέσα από τον εκατέρωθεν σεβασμό μέσα στο γήπεδο.

Επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των δύο πλευρών αποτέλεσε η αναγκαιότητα διατήρησης υψηλού αγωνιστικού ρυθμού κατά τη διάρκεια των αγώνων, στοιχεία που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την αγωνιστικότητα των αθλητών και τα σφυρίγματα των διαιτητών και που μακροπρόθεσμα μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό έρεισμα στην άνοδο του επιπέδου αθλητών και ομάδων και στην ανάπτυξη της δημοφιλίας του αθλήματος.

Επίσης από την πλευρά του κυρίου Κατσίκη διευκρινίστηκαν οι κανονισμοί και η γενικότερη φιλοσοφία που πρόκειται να τηρηθούν στα επερχόμενα πρωταθλήματα και επισημάνθηκε η πολύ καλή συνεργασία και η διάθεση που υπάρχει στις τάξεις των διαιτητών με κατεύθυνση την απόλυτη αμεροληψία στις αποφάσεις τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη πλευρά διατυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί και οι απορίες των αθλητών σχετικά με τους κανονισμούς του αθλήματος και την απρόσκοπτη εφαρμογή τους. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ανανέωση της συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών στην πρώτη ευκαιρία, με στόχο τη διαρκή αλληλεπίδραση και τη συχνή επικοινωνία από εδώ και πέρα.