Ορίστηκαν τα ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού

Κόντρα στην Ρουμανική Πολιτέχνικα Τιμισοάρα- Τετάρτες με Bianco Monte Δράμα και Φίλιππο Βέροιας