Το τελευταίο δίμηνο του 2020 οι εκλογές των Ομοσπονδιών

Η αλλαγή αυτή έγινε μετά την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα (29/07) από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη και έτσι οι εκλογές αντί για τον Σεπτέμβριο θα γίνουν στο τέλος του χρόνου. 

Με την τροπολογία παρατείνεται η θητεία όλων των διοικήσεων των Ομοσπονδιών για τρεις μήνες και προσδιορίζεται ότι οι εκλογές τους θα μπορούν να διεξαχθούν το τελευταίο δίμηνο του 2020, ώστε να προλάβουν να αλλάξουν τα καταστατικά τους και να τα εναρμονίσουν με το νέο αθλητικό νόμο, ο οποίος θα τεθεί υπό διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. 

«Ειδικά για το έτος 2020 οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου διμήνου του έτους αυτού, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες βάσει του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020».