Πρόγραμμα και Διαιτητές (3-8/3/2020)

ked-oxe ΚΕΔ

Handball Premier (19η-20η αγωνιστική), Α1 Γυναικών (15η αγωνιστική), Α2 Ανδρών (16η αγωνιστική), Β’ Ανδρών (9η, 10η και 13η αγωνιστική), Α2 Γυναικών (9η,11η και 12η αγωνιστική)

Πρόγραμμα και Διαιτητές 15-16/02/2020

ked-oxe ΚΕΔ

Handball Premier (16η αγνωιστική), Α2 Ανδρών 13η αγωνιστική), Β΄Ανδρών (1η, 8η και 11η αγωνιστική), Α1 Γυναικών 12η αγωνιστική), Α2 Γυναικών (4η αγωνιστική)